Hva er kirkemiddag?

Mange menigheter tilbyr middag enten etter gudstjeneste, før/etter aktiviteter som kor, barnegrupper, eller som en frittstående aktivitet. Vi spisser denne satsingen på måltidsfelleskap i tiltaket Kirkemiddag for 5 – åringer i trosopplæringen. For å knytte aktivitetene i kirken sammen kan breddetiltaket Kirkemiddag legges til en kontinuerlig og eksisterende middag i kirka. I tillegg til fokus på måltidsfelleskapet inneholder samlingen en sang med dans, kreativ formidling, og et delekort som barna tar med seg hjem. Det kan arrangeres både som en årlig hendelse for 5-åringene og/eller være et kontinuerlig tilbud i menigheten.

Vi har utarbeidet forslag til mål, metode og innhold som forenkler arbeidet med menighetens trosopplæringsplan. Se hvordan i boksen “Samlinger” rett under her.

Trenger du hjelp til å komme i gang? Vi vil gjerne hjelpe deg! NMSU kan stille med ansatte som starthjelp for en kirkemiddag. Ta kontakt med oss, så avtaler vi et møte!

 

SAMLINGER

Oppgaver, andakter og delekort. Enkelt opplegg for samlingen

KOM I GANG!

Menyforslag, plakat, logo og annen inspirasjon

VIDEOER

Musikkvideo, dansevideo, video for menighetens misjonsavtale

 

Kirkemiddag har tre samlinger å velge mellom. Du kan følge løpet til samlingene eller plukke og slik det måtte passe deg. Klikk på pilene for å få fram innholdet i hver samling. Samlingene er særlig tilpasset 5-åringer og tenkt som breddetiltak. Skal du ha jevnlige middager anbefaler vi “Vi deler”-samlingene som kommer høsten 2022.

 

Samling 1 - Guds mesterverk

Samlingen “Guds mesterverk” er et opplegg knyttet til Salme 24,1, og inneholder  dans, sang, bønn og andre gøye gjøremål

SE KIRKEMIDDAGSSAMLINGEN

SE DELEKORTET

GLOBALT FOKUS – møt barn fra den verdensvide kirke (Estland/Madagaskar)

DOKUMENT TIL MENIGHETENS TROSOPPLÆRINGSPLAN

Samling 2 - Jesus metter 5000

Samlingen “Jesus metter 5000” er et opplegg knyttet til bibelfortellingen fra Johannes 6, 1-13, og inneholder  dans, sang, bønn og andre gøye gjøremål

SE KIRKEMIDDAGSSAMLINGEN

SE TEMAHEFTET: “JESUS METTER 5000”

SE DELEKORTET

TEGNEARK

MAL GJENBRUKSFISK

GLOBALT FOKUS – møt barn fra den verdensvide kirke (Estland/Madagasker)

POWERPOINT

DOKUMENT TIL  MENIGHETENS TROSOPPLÆRINGSPLAN

Samling 3 - Livet vant!

Samlingen “Livet vant!” omhandler påskebudskapet og refleksjoner rundt bibelverset Johannes 12, 24. Den inneholder dans, sang, bønn og andre gøye gjøremål

SE KIRKEMIDDAGSSAMLINGEN

SE DELEKORTET

GLOBALT FOKUS – møt barn fra den verdensvide kirke

POWERPOINT

DOKUMENT TIL  MENIGHETENS TROSOPPLÆRINGSPLAN

NETTBUTIKKEN

Få tilgang til delekortet og andre ressurser for din kirkemiddag

DELEKORTENE

Kjøp det du trenger til en samling. Barna får kortet med seg hjem

AKTIVITETER OG FLERE SAMLINGER

"Vi deler" er samling ressurser som passer fint i kirkemiddag-sammenheng. Her finner du andakter, og et eget aktivitetshefte.

Har du behov for å prate med oss? Ta kontakt nederst på siden!
Gjerne gi oss beskjed om du laster ned og prøver. Vi vil gjerne høre dine erfaringer og hva du har behov for av ressurser.

 

 

MIDDAGSTIPS

Vi samler på gode familievennlige oppskrifter for mange. Du finner de her: (Oppdateres stadig)

ARRANGERE JEVNLIGE MIDDAGER I MENIGHETEN?

Les oppstartstips, bli NMSU lokallag og motta fordeler!

AKTIVITETER OG FLERE SAMLINGER

"Vi deler" er samling ressurser som passer fint i kirkemiddag-sammenheng. Her finner du andakter, og et eget aktivitetshefte.

FØLG OSS PÅ INSTAGRAM OG FACEBOOK

Her finner du flere videoer vi mener du kan bruke tilknyttet Kirkemiddags-opplegget. Se flere videoer på YouTube

Kontaktperson

Ragnhild Kristensen Bøhler
97 70 99 82
ragnhild.bohler@nmsu.no

Kirkemiddag som breddetiltak for 5-åringer

Mange menigheter tilbyr middag enten etter gudstjeneste, før/etter aktiviteter som kor, barnegrupper, eller som en frittstående aktivitet. Vi spisser denne satsingen på måltidsfelleskap i breddetiltaket Kirkemiddag for 5 – åringer. Å invitere et årskull inn til en kontinuerlig og eksisterende middag i kirka kan være en fin måte å rekruttere flere familier inn i felleskapet, eller et slikt breddetiltak kan være et godt utgangspunkt for å komme i gang med jevnlige middager.

5 -åringene blir sammen med de voksne de bor hos invitert til middag i kirka med en samling. Å dele måltidsfelleskap er en god mulighet for å bli kjent med andre som er i 5-åringenes kull. Det gir også mulighet for å dele liv og å dele tro. Vi har ferdigstilt 3 samlinger som er enkle å gjennomføre, og særlig utarbeidet med tanke på 5-åringer: Guds mesterverk – er en samling om å glede seg over alt det skapte, og å ta vare på dette. Jesus metter 5000 – er en samling basert på bibelfortellingen med enkelt drama. Livet vant – en samling om oppstandelsen, som passer til påsketiden.  Interaktive delekort som barna tar med seg hjem er også en del av samlingene. Delekortene får en kjøpt i nettbutikken til NMSU.

Samlingene innholder også et globalt glimt. Der kan barna i menigheten bli kjent med andre barn som deltar i en lokal kristen menighet der de bor. En kan også lære en sang fra landet. Gjennom NMS har NMSU kontakt med lutherske samarbeidskirker i ulike land og har blitt kjent med barna i det globale fellesskapet.

Vi har utarbeidet forslag til mål, metode og innhold som forenkler arbeidet med menighetens trosopplæringsplan hvis man velger å bruke det som breddetiltak. Se hvordan i boksen “Samlinger” lenger opp på siden

Trenger du hjelp til å komme i gang? Vi vil gjerne hjelpe deg! NMSU kan stille med ansatte som starthjelp for en kirkemiddag. Ta kontakt med oss, så avtaler vi et møte!

Bilde

FØLG OSS PÅ FACEBOOK

SNAKK MED OSS!

Ønsker du uforpliktende samtale om opplegg og oppstart av en kirkemiddag? Skriv deg inn så tar vi kontakt med deg :) De første som starter Kirkemiddag får en startpakke tilsendt i posten


    Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk