Hva er kirkemiddag?

Mange menigheter tilbyr middag enten etter gudstjeneste, før/etter aktiviteter som kor, barnegrupper, eller som en frittstående aktivitet. Vi spisser denne satsingen på måltidsfelleskap i tiltaket Kirkemiddag for 5 – åringer i trosopplæringen. For å knytte aktivitetene i kirken sammen kan breddetiltaket Kirkemiddag legges til en kontinuerlig og eksisterende middag i kirka. Kirkemiddag kan gjennomføres i kirkebygget, eller ute ved en gapahuk. I tillegg til fokus på måltidsfelleskapet inneholder samlingen en sang med dans, kreativ formidling, og et delekort som barna tar med seg hjem. Det kan arrangeres som en årlig hendelse for 5-åringene eller være et kontinuerlig tilbud i menigheten.

Vi har utarbeidet forslag til mål, metode og innhold som forenkler arbeidet med menighetens trosopplæringsplan. Se hvordan i boksen «Samlinger» rett under her.

Trenger du hjelp til å komme i gang? Vi vil gjerne hjelpe deg! NMSU kan stille med ansatte som starthjelp for en kirkemiddag. Ta kontakt med oss, så avtaler vi et møte!

SAMLINGER

Oppgaver, andakter og delekort. Enkelt opplegg for samlingen

KOM I GANG!

Menyforslag, plakat, logo og annen inspirasjon

VIDEOER

Musikkvideo, dansevideo, video for menighetens misjonsavtale

Kirkemiddag har tre samlinger å velge mellom. Du kan følge løpet til samlingene eller plukke og slik det måtte passe deg. Klikk på pilene for å få fram innholdet i hver samling

Samling 1 - Guds mesterverk

Samlingen «Guds mesterverk» er et opplegg knyttet til Salme 24,1, og inneholder  dans, sang, bønn og andre gøye gjøremål

SE KIRKEMIDDAGSSAMLINGEN

SE DELEKORTET

GLOBALT FOKUS – møt barn fra den verdensvide kirke (Estland/Madagaskar)

DOKUMENT TIL MENIGHETENS TROSOPPLÆRINGSPLAN

Samling 2 - Jesus metter 5000

Samlingen «Jesus metter 5000» er et opplegg knyttet til bibelfortellingen fra Johannes 6, 1-13, og inneholder  dans, sang, bønn og andre gøye gjøremål

SE KIRKEMIDDAGSSAMLINGEN

SE TEMAHEFTET: «JESUS METTER 5000»

SE DELEKORTET

TEGNEARK

MAL GJENBRUKSFISK

GLOBALT FOKUS – møt barn fra den verdensvide kirke (Estland/Madagasker)

POWERPOINT

DOKUMENT TIL  MENIGHETENS TROSOPPLÆRINGSPLAN

Samling 3 - Livet vant!

Samlingen «Livet vant!» omhandler påskebudskapet og refleksjoner rundt bibelverset Johannes 12, 24. Den inneholder dans, sang, bønn og andre gøye gjøremål

SE KIRKEMIDDAGSSAMLINGEN

SE DELEKORTET

GLOBALT FOKUS – møt barn fra den verdensvide kirke

POWERPOINT

DOKUMENT TIL  MENIGHETENS TROSOPPLÆRINGSPLAN

Har du behov for å prate med oss? Ta kontakt nederst på siden!
Gjerne gi oss beskjed om du laster ned og prøver. Vi vil gjerne høre dine erfaringer og hva du har behov for av ressurser.

Kirkemiddag kan være et årlig arrangement for 5-åringer i din menighet eller et jevnlig tilbud.
Her finner du forslag til mat du kan lage, hvordan du kan arrangere en kirkemiddags-samling, tips til aktiviteter og andre ressurser, og nedlastbare grafiske elementer som kan være praktiske å ha.

Trenger du hjelp til å komme i gang? Vi vil gjerne hjelpe deg! NMSU kan stille med ansatte som starthjelp for en kirkemiddag. Ta kontakt med oss, så avtaler vi et møte!
Du finner kontaktinfo og kontaktskjema nederst på siden.

 

MIDDAGSTIPS

Vi samler på gode familievennlige oppskrifter for mange. Du finner de her: (Oppdateres stadig)

ARRANGERE JEVNLIGE MIDDAGER I MENIGHETEN?

Les oppstartstips, bli NMSU lokallag og motta fordeler!

AKTIVITETER OG FLERE SAMLINGER

"Vi deler" er samling ressurser som passer fint i kirkemiddag-sammenheng. Her finner du andakter, og et eget aktivitetshefte.

 

 

FØLG OSS PÅ INSTAGRAM OG FACEBOOK

Her finner du flere videoer vi mener du kan bruke tilknyttet Kirkemiddags-opplegget. Se flere videoer på YouTube

KIRKEMIDDAG: ET NYTT BREDDETILTAK FOR 5 ÅRINGER!

5 -åringene blir sammen med de voksne de bor hos invitert til middag i kirka med en samling. Å dele måltidsfelleskap er en god mulighet for å bli kjent med andre som er i 5-åringenes kull. Det gir også mulighet for å dele liv og å dele tro. Vi har ferdigstilt 3 samlinger som er enkle å gjennomføre: Guds mesterverk – er en samling om å glede seg over alt det skapte, og å ta vare på dette. Jesus metter 5000 – er en samling basert på bibelfortellingen med enkelt drama. Livet vant – en samling om oppstandelsen, som passer til påsketiden.  Interaktive delekort som barna tar med seg hjem er også en del av samlingene. Delekortene får en kjøpt i nettbutikken. Link til nettbutikk.

Vi gir muligheten til å dele et globalt glimt i samlingen. Barna i menigheten blir kjent med barn fra andre land som deltar i en lokal kristen menighet der de bor. En kan også lære en sang fra landet. Gjennom NMS har NMSU kontakt med lutherske samarbeidskirker i ulike land og har blitt kjent med barna gjennom det globale fellesskapet.

FORELDER

«Å vere med på Kirkemiddag er supert fordi det gir barna ein fin møteplass der dei kan bli kjent med dei andre barna som går i kyrkja»

Lars Lervik Langås
Valderøy menighet

Sokneprest

"Vi har menighetsavtale med NMS og så det naturlig å knytte familiearbeidet vårt til NMSU, som står i en særstilling blant barne- og ungdomsorganisasjoner når det gjelder misjon. Å være tilknyttet NMSU gjør at vi får tilgang til nyttig informasjon, samt gode tips og verktøy"

Kjersti Gautestad Norheim
Birkeland menighet

MENIGHETSPEDAGOG

"Vi bruker NMSUsangen "DEL DET DU HAR" som samlende aktivitet når vi har middag i kyrkja. Den synger vi også i barnekoret. På den måten binder vi sammen aktivitetene i kyrkja"

Anne-Helen Roaldsnes
Valderøy menighet

Kontaktperson

Ragnhild Kristensen Bøhler
97 70 99 82
ragnhild.bohler@nmsu.no

Les mer om Kirkemiddag 

Mange menigheter tilbyr middag enten etter gudstjeneste, før/etter aktiviteter som kor, barnegrupper, eller som en frittstående aktivitet. Vi spisser denne satsingen på måltidsfelleskap i tiltaket Kirkemiddag for 5 – åringer i trosopplæringen. For å knytte aktivitetene i kirken sammen kan breddetiltaket Kirkemiddag legges til en kontinuerlig og eksisterende middag i kirka.

Å dele måltidsfelleskap er en god mulighet for å bli kjent med andre som er i 5-åringenes kull. Det gir også mulighet for å dele liv og å dele tro. Vi har ferdigstilt 2 samlinger som er enkle å gjennomføre: Guds mesterverk – er en samling om å glede seg over alt det skapte, og å ta vare på dette. Jesus metter 5000 – er en samling basert på bibelfortellingen med enkelt drama. Et interaktivt delekort som barna tar med seg hjem er også med. Delekortet får en kjøpt i nettbutikken. Link til nettbutikk. 

Vi gir muligheten til å dele et globalt glimt i samlingen. Barna i menigheten blir kjent med andre barn som deltar i en lokal kristen menighet der de bor. En kan også lære en sang fra landet. Gjennom NMS har NMSU kontakt med lutherske samarbeidskirker i ulike land og har blitt kjent med barna i det globale fellesskapet.

Vi har utarbeidet forslag til mål, metode og innhold som forenkler arbeidet med menighetens trosopplæringsplan. Se hvordan i boksen «Samlinger» lenger opp på siden

Trenger du hjelp til å komme i gang? Vi vil gjerne hjelpe deg! NMSU kan stille med ansatte som starthjelp for en kirkemiddag. Ta kontakt med oss, så avtaler vi et møte!

DELEKORTET

Alt du trenger til en samling. Barna får kortet med seg hjem

NETTBUTIKKEN

Få tilgang til delekortet og andre ressurser for din kirkemiddag

ARRANGERE JEVNLIGE MIDDAGER I MENIGHETEN?

Les oppstartstips, bli NMSU lokallag og motta fordeler!

SNAKK MED OSS!

Ønsker du uforpliktende samtale om opplegg og oppstart av en kirkemiddag? Skriv deg inn så tar vi kontakt med deg :) De første 30 som starter Kirkemiddag får en startpakke tilsendt i posten


    Expand Lukk Meny Mer Facebook Twitter Instagram Youtube Vimeo Email Tro Lukk